Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Agrobiznesu » Wydział Techniczny » Edukacja Techniczno-Informatyczna
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Agrobiznesu » Wydział Techniczny » Edukacja Techniczno-Informatyczna

18-402 Łomża, Podlaskie
ul. Studencka 19, Zobacz na mapie
Tel: (86) 216-94-97
Fax: (86) 215-11-89
WWW: http://www.wsa.edu.pl
Email: rektorat@wsa.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Edukacja Techniczno-Informatyczna Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Specjalności


Studia I stopnia, tytuł zawodowy inżyniera

SPECJALNOŚĆ: nauczanie przedmiotów technicznych i informatyki

 

STUDIA STACJONARNE:

• 7 semestrów - 2415 godzin

• 25 dni praktyk ogólnotechnicznych (w Polsce i za granicą!), 8 tygodni praktyk pedagogicznych

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

• 7 semestrów - 1795 godzin

• 25 dni praktyk ogólnotechnicznych, 8 tygodni praktyk pedagogicznych


Dokumenty


studia stacjonarne i niestacjonarne

• podanie (wewnętrzny druk Uczelni) do pobrania w punkcie rekrutacyjnym

• kserokopia dowodu osobistego

• trzy fotografie (zgodne z wymaganiami jak do dowodu osobistego) oraz fotografia w wersji elektronicznej (format jpg)

• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna

• dowód opłaty rekrutacyjnej

• świadectwo dojrzałości

• świadectwo ukończenia szkoły średniej


Sylwetka absolwenta


Absolwent uzyskuje wykształcenie techniczno – humanistyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Jądro studiów stanowią trzy filary: techniczny, informatyczny i pedagogiczny. Filar techniczny ma charakter mechatroniczny – łączy mechanikę z elektroniką i techniką komputerową w różnych dziedzinach np. w mechanice. Filar informatyczny wyrasta z informatyki i służy komputerowo wspomaganemu rozwiązywaniu problemów w różnych obszarach pracy i życia człowieka. Filar pedagogiczny ukierunkowany jest na rozumienie i projektowanie procesów kształcenia i systemów dydaktycznych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do wykonywania dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły. Potrafi uczyć się oraz organizować i wspierać procesy uczenia się innych. Umie wspierać rozwój osobowości uczniów.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

  • nauczyciele przedmiotów technicznych i/lub informatycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponad gimnazjalnych;
  • administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości, programiści tworzący komputerowo wspomagane pomoce dydaktyczne;
  • obsługi oprogramowania specjalistycznego, stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości;
  • prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym;
  • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych.

Absolwent przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo – rozwojowym przemysłu a także w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym.

Zakres i wymiar przygotowania nauczycielskiego absolwenta jest taki, jak dla studiów magisterskich. Dlatego absolwent, aby uzyskać tytuł magistra i pracować w zawodzie nauczyciela, może kontynuować studia na uzupełniających magisterskich kierunkach technicznych – takich jak informatyka czy automatyka i robotyka – bez potrzeby uzupełniania przygotowania pedagogicznego.